jb Lorenz

Kennis door inzicht

De Monitor Maatschappelijk Resultaat visualiseert data over de stand van zorg, welzijn, werk, onderwijs en wonen in wijken en gemeentes. Door grote hoeveelheden informatie te bundelen in één instrument wordt  data inzichtelijk en behapbaar  zodat het een echte bijdrage levert over de maatschappelijke stand in een regio. Deze kennis maakt het mogelijk om de inhoudelijk discussie te voeren over de beleids, werk en implementatievraagstukken.

Sturen op resultaat

Er worden antwoorden gegeven op de vraag in hoeverre de data zich verhoudt tot de doelen van de beleidsbepalers. Ook wordt de relatie tussen de data en het daadwerkelijke maatschappelijk resultaat gelegd. Met de Monitor Maatschappelijk Resultaat kunnen schaarste van tijd, expertise en middelen verdeeld worden naar nut & noodzaak. Dankzij de kennis kan worden gestuurd op resultaat in de vorm van contractering , dialoog en innovatie en kunnen kerndoelen worden gerealiseerd.

Organisatiebreed sturen

De Monitor Maatschappelijk Resultaat is een ideaal  ondersteuningsinstrument voor alle stakeholders  omtrent de maatschappelijke thema’s. Bestuurders krijgen een beeld van de heersende problematiek, de wijkteams zien wat hun werkveld is en welke expertise er opgenomen moet worden, aanbieders en hulpverleners krijgen een beeld van wat er speelt in hun werkgebied en kunnen zich hierop focussen. Het bredere perspectief geeft beleidsmakers en inkopers een beeld van de gehele problematiek van een wijk.

Over de Monitor Maatschappelijk Resultaat

De Monitor Maatschappelijk Resultaat is ontwikkeld door jb Lorenz. jb Lorenz richt zich als expert bureau op de ondersteuning van gemeenten en zorgorganisaties op het gebied van sturings en bekostigingsvraagstukken, bedrijfsvoering en het organiseren van (complexe) samenwerkingsverbanden binnen het sociaal domein. Dit doen we door resultaatgerichte, duurzame en praktische oplossingen te bedenken en te implementeren.

Wil je meer weten?

Wij komen graag bij je langs voor een presentatie van de Monitor Maatschappelijke Resultaat. In dit gesprek bespreken we wat de voordelen voor jou zijn. Vul onderstaand formulier en wij nemen contact met je op.